jony ive

Sau hai năm tập trung cho trụ sở “phi thuyền”, Jony Ive đã trở lại nắm mảng Giám đốc thiết kế của Apple. –> Đọc thêm: Doanh số tai nghe Airpods sẽ tăng gấp đôi Theo Bloomberg, Ive đã chính thức trở lại làm người đứng đầu thiết kế của Apple, chịu trách nhiệm sáng tạo, giám sát tất cả những gì liên quan đến kiểu dáng sản phẩm và báo cáo trực tiếp với CEO Tim Cook. Trước đó, vị trí này được Alan Dye và Richard Howarth đảm nhận. Từ năm 2015, Ive giảm sự ảnh hưởng về thiết kế sản phẩm Apple. ThayĐọc thêm…